Vydejme se společně na náš největší světadíl, na kterém v roce 1997 propukla obrovská finanční krize. Psal se rok 1997, byl parný červenec a většinu států východní a jihovýchodní Asie zasáhla krize nevýdaných rozměrů. Nejhůře byly zasaženy Thajsko, Jižní Korea a Indonésie. přičemž největší nepokoje v posledním ze zmíněných vedly až k masakrům Číňanů a svržení diktátora Suharta. Nepředbíhejme však dějinám a pokusme se na krizi podívat v širších souvislostech.

Původ finanční krize

Vypadá to nejspíše jako Sci-fi, ale asijská krize v roce 1997 má ve skutečnosti kořeny v Japonsku, které bylo v 90. letech považováno za nejprogresivnější ekonomiku světa. Vývoj ekonomiky v Asii do značné míry určovalo právě Japonsko, kde mezi lety 1955 – 1990 došlo k sedmdesátinásobnému zvýšení ceny půdy a stonásobnému zvětšení zásob, což vedlo k neuvěřitelnému nárůstu obchodování. To vše přineslo velké úspěchy, ale také možné problémy, které se v plné síle projevily právě v roce 1997. Před tímto datem Japonsko ekonomicky předčilo i USA.

Zasažené státy

Asijská finanční krize zasáhla téměř všechny státy východní a jihovýchodní Asie, jmenujme jen ty nejvíce postižené:

  • Thajsko
  • Jižní Korea
  • Indonésie
  • Malajsie
  • Laos
  • Filipíny
  • Hong Kong

Méně byly zasaženy státy jako Čína,Tchaj-wan, Vietnam nebo Singapur. Bez ohledu na rozměry krize z roku 1997 je třeba poznamenat, že všechny zmíněné státy se začaly zotavovat a po roce 1999 jejich ekonomiky začaly opět růst.

Korupce jako viník

Firmy založené v Japonsku začaly nekontrolovaně používat účetní hodnotu svých pozemků k nákupu akcií, které následně využívaly pro obchodování na americkém trhu. Právě tato expanze měla sebezničující efekt, protože podnítila korupci nejen v obchodní, ale i politické sféře. Vláda se sice snažila reagovat zvýšením úrokových sazeb, ale efekt na trhu byl opačný. Index Nikkei namísto stabilizace propadl o více než 30.000 bodů, díky čemuž asijská bublina vybouchla a téměř vyřadila nejen ekonomiku v Asii, ale i v Americe. 

Vyústění krize

Pád to byl obrovský a zasáhl mnoho států východní a jihovýchodní Asie. Japonsko navíc ztratilo pověst centra finanční stability a hlavního věřitele pro národy v Asii. Zejména blok ASEAN přestal Japonsku důvěřovat. Asijská krize v roce 1997 propukla naplno a přes úsilí Mezinárodního měnového fondu a Světové centrální banky byl dopad ohromující. Ceny akcií na světových burzách padaly rakotově ke dnu. A největší ekonomický propad zaznamenaly výše zmíněné státy.