Reklama na stránkách Planetafinanci.cz je možná pomocí PR článků, textových odkazů a bannerů. Zaměření webu: ekonomika, akcie, hypotéky, financování aj.