Velká deprese, jak se také někdy nazývá světová ekonomická krize, vypukla v roce 1929 a zasáhla zejména průmyslově vyspělý západní svět. Téměř všechny státy světa se musely vypořádat s poklesem výroby a obrovskou nezaměstnaností. Trvala celých deset let. Někteří ekonomové tvrdí, že ji zastavila až druhá světová válka, kdy země začaly investovat do zbrojního průmyslu.

Průběh hospodářské krize

Za Velkou hospodářskou krizí z roku 1929 nestojí jeden důvod. Sešlo se několik faktorů, které k propadu ekonomiky přispěly. Za nejznámější událost, která celou krizi odstartovala, je však považován krach na newyorské burze. Po celé léto roku 1929 rekordně rostly ceny akcií, v září však již začala jejich hodnota klesat. Ve čtvrtek 24. října však došlo k náhlému propadu, což vedlo k panice investorů a o pět dnů později 29. října, nazývaného Černé úterý, pak celý trh s cennými papíry zkolaboval.

Krach ovlivnil fungování bank. Do konce roku 1930 jich padlo téměř 4000. Jejich klienti panikařili a snažili se zoufale vyzvednout své vklady. Run na banky vedlo celkově k bankrotům přes 9000 peněžních ústavů.

Ty banky, co přežily, nebyly ochotny poskytovat úvěry. Došlo tak k utlumení investic do průmyslu a obchodu a došlo k hromadnému propouštění. Nezaměstnanost brzy dosahovala přes 25 procent. Lidé ztratili nejen práci ale i své úspory a nemohli si ani nikde půjčit. Nebyli schopni splácet své vlastní půjčky a mnohdy přišli o střechu nad hlavou. Raketově vzrostl problém bezdomovectví.

Spojené státy se snažily svou ekonomiku zachránit stůj co stůj. Na importované zboží uvalily rekordně vysoké clo. Ostatní země odpověděly zavedením recipročních poplatků. Celkový světový obchod tak klesl na třetinu.

Celá situace byla navíc umocněna celoročním suchem na jihu USA. Oblaka prachu zahalila města a způsobila obrovské škody. Rolníci pak odešli do jiných oblastí zvláště do Kalifornie, kde zoufale hledali práci.

Konec Velké deprese

Vláda prezidenta Herberta Hoovera byla v roce 1933 Franklinem D. Rooseveltem. Ten vytvořil New Deal. Jednalo se o socioekonomické reformy, které měly se pomoci Spojeným státům z krize vzpamatovat. Některé ze zavedených programů fungují dodnes, např. sociální pojištění.

Ostatní země byly nuceny zavést podobná opatření. Mnoho z nich však kromě ekonomické prošlo i politickou krizí. Některé demokracie byly svrženy a nahrazeny autoritářskými režimy. Nejznámější příklad je Německo. Celkově pak světová ekonomická krize přispěla k vypuknutí světové války.