Není mnoho událostí, které by dokázaly dostat celou zemi do ekonomické krize. Není mnoho událostí, které by znamenaly stovky bankrotů. Není mnoho událostí, které by způsobily pád vlády. Jednou takovou událostí byla investiční bublina způsobená South Sea Company.

Vznik South Sea Company

Londýnská burza na počátku 18. století umožňovala obchodování s akciemi 200 společností a mezi nimi byla i dnes věhlasná Bank of England a South Sea Company. South Sea Company byla založena v roce 1711 a převzala od vlády státní dluh ve výši 9 milionů liber. Za převzetí dluhu získala od vlády garantovaný úrok z dluhu ve výši 6 %. Vláda také společnost pověřila britským obchodem s koloniemi Španělska v Americe. Společnost však své obchodní aktivity nerealizovala, jelikož nedošlo k otevření přístavů Španělska v Jižní Americe. V roce 1720 South Sea Company požádala o povolení neomezeně navýšit kapitál, pokud převezme dluh 32 mil. liber šterlinků. Proti tomuto rozhodnutí byl pouze jeden z poslanců.

Neomezené navýšení kapitálu

V roce 1720 se akcie společnosti South Sea Company obchodovaly za 121 liber. Následně vedení společnosti vypustilo několik falešných zpráv a oznámení. Například tvrdili, že byla uzavřena dohoda mezi Anglií a Španělskem o svobodném obchodu se španělskými koloniemi. Společnost získala povolení na neomezené navýšení kapitálu a začala rozšiřovat další falešné zprávy. Vydala milion nových akcií a cena akcií rychle rostla. V důsledku toho bylo založeno mnoho nových společností spekulanty, kteří pouze nabízeli akcie společností specializujících se na obchod se zámořím.

Růst ceny akcií South Sea Company

Ve druhé polovině roku 1720 se akcie společnosti South Sea Company prodávala za 890 liber, v červnu za 1 050 liber. V té době začali akcie společnosti prodávat ředitelé společnosti, a to způsobilo paniku a rychlý pád kurzu. V prosinci měly akcie hodnotu 128 liber.

Způsobená krize

Konec investiční bubliny dostal do potíží mnoho osob i společností. Ty musely vyhlásit bankrot a neměly na placení svých závazků. Bank of England vyplatila drobnou náhradu akcionářům, většina z nich však přišla o velkou část svých investic. Anglie se dostala do ekonomické krize a bylo odhaleno, že řada ministrů inkasovala tučné úplatky. Přímým důsledkem investiční bubliny byl pád vlády a nové vedení Anglie.