Valná hromada společnosti PSAS včera schválila vytěsnění (vyvlastnění akciových podílu za cenu odborným odhadem) drobných akcionářů, takzvaný squeez-out. Přinutí tak minoritní vlastníky akcií k jejich odprodeji majoritnímu akcionáři, tedy městu Praha. Minorita vlastní necelá čtyři procenta firmy.

Za podíly minoritních akcionářů Praha podle dřívějších informací hodlá zaplatit 289,4 mil. korun.

Město v září dostalo povolení ČNB, že může minoritní vlastníky akcií vyvlastnit. Jakmile bude město Praha jediným majitelem společnosti, budou moci zakázky týkající se komunálního odpadu nebo úklidu zadávat přímo Pražským službám bez vyhlášení výběrového řízení.

Při tomto squeez-outu Praha vydá 2928 korun za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 korun.

Sumu 1172 korun potom zaplatí za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400 korun.