Je pravdou, že ekonomiky mnoha státu zažívají různé vzestupy a pády, ale to co se nyní odehrává ve Venezuele, můžeme přirovnat k hororu. Míra inflace v této jihoamerické zemi v příštím roce dosáhne neskutečných deseti milionů procent. To je opravdu neuvěřitelné, ale pravdivé. Toto zdrcující číslo přinesl již v průběhu října 2018 Mezinárodní měnový fond (MMF). Údaje vycházejí z letošního roku, kdy ve Venezuele stouply spotřebitelské ceny o 1,37 milionů procent a negativního předpokladu dalšího vývoje v zemi.

Největší krize v dějinách

V roce 2019 se prohloubí nejhorší hyperinflační krize, která je známa z moderní historie lidstva. MMF srovnává současný stav ve Venezuele s těmi, které děsily Německo v roce 1923 nebo Zimbabwe přibližně před deseti lety. Je to opravdu vážné, protože MMF potvrdilo své odhady pro tento rok, kdy ekonomika tohoto krásného jihoamerického státu poklesla o 18% a predikuje, že propad bude pokračovat i v roce následujícím a hrubý domácí produkt poklesne o 5%.

Historický paradox

Mluvíme opravdu o paradoxní situaci, protože Venezuela ještě nedávno patřila k ekonomicky nejvíce prosperujícím státům Latinské Ameriky a to mj. díky velmi kvalitní ropě, která se zde těží. Bohužel jednostranná závislost ekonomiky na ropě se ukázala jako zhouba, protože po propadu cen na světových trzích, který byl podpořen špatným a korupčním hospodařením socialistické vlády v posledních dvaceti letech, došlo k očekávanému. Země se ocitla v nejhorší ekonomické krizi. Ta se projevuje kolapsem veřejných služeb, častými i hodinovými výpadky elektřiny nebo dodávek vody. 

Opozice jako zdroj informací

Měnový fond vydal varování, že jeho predikce pro Venezuelu nemusí být přesná, protože nemá dostatek oficiálních a relevantních ekonomických údajů. Důvodem je určité informační embargo, které prosazuje současný prezident Nicolás Maduro. O jeho krocích se ví jen málo. Dle dostupných zdrojů v  srpnu 2018 škrtl pět nul na bankovkách a zvýšil třicetinásobně minimální mzdu, čímž chtěl stabilizovat ceny. Inflaci se však nepodařilo zastavit a září bylo ve znamení jejího dalšího růstu. Opozice dokonce uvádí, že denně rostly ceny výrobků o 4%, což je v přepočtu inflace na celorok neskutečných 488 865%. Čísla opozice jsou však jediným zdrojem dat, protože Centrální banka již před třemi lety přestala zveřejňovat základní ekonomické ukazatele, což silně znesnadňuje stanovení odhadu pro rok 2019.

Co tedy bude dále ve Venezuele? Na to nám odpoví až následující dny a týdny.