Minulý rok bylo v Česku vyrobeno 9618 gigawatthodin elektického proudu z obnovitelných zdrojů, což je více než 5x tolik ve srovnání s rokem 2003 a meziroční nárust činí 2,4 procenta.

Největší podíl má bioplyn (27 procent), biomasa a fotovoltaika (obě drží podíl 23 procent). Dalšími zdroji jsou vodní elektrárny (tam podíl činí 19 procent) a větrné elektrárny (šest procent), jejich potenciál je limitován přírodními podmínkami v Česku. Nejnižší podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie připadá biologicky rozložitelné části tuhých komunálních odpadů (cca 1 procento).

Skoro ve všech druzích obnovitelných zdrojů se loni meziročně produkce elektrického proudu zvýšila. Výjimku tvoří vodní elektrárny, kde byl pokles zapříčininěn velkým suchem, a tedy malým množstvím vody v řekách.

ČR splňuje cíl Státní politiky životního prostředí, který je dán směrnicí EU z roku 2009 o podpoře elektrické  energie z obnovitelných zdrojů. Podíl těchto ekologických zdrojů na konečné spotřebě energie by měl být do roku 2020 třináct procent, cíl byl splněn v roce 2013, předloni pak hodnota pro Česko činila 14,9 procenta. Nová Státní energetické koncepce pak ČR dává za cíl dosažení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrického proudu v rozmezí 18 – 25 procent do roku 2040, loňská rok činil tento podíl 11,1 procenta.

Stejně jako v minulých letech, tak i loňský rok bylo elektrického proudu exportováno více než importováno. Přebytek za celý rok čítal 13 terawatthodin (TWh), což je 15 procent z celkově vyrobené elektřiny. Vyvezeno bylo 28,1 TWh, dovezeno 15,1 TWh. Saldo bylo oproti roku 2016 o 18,8 procenta vyšší. 

ČR je v Evropě, vzhledem k výrobě energetických kapacit, důležitým exportérem elektrického proudu.  Vyšší exporty měly za rok 2016 jen tři země: Německo, Francie, Švédsko.